امسال ۲۵ درصد پایین‌تر از سال گذشته بارش داشته‌ایم/ تشکیل بازار آب آماده عملیاتی شدن است

امسال ۲۵ درصد پایین‌تر از سال گذشته بارش داشته‌ایم/ تشکیل بازار آب آماده عملیاتی شدن است
وزیر نیرو گفت: امسال ۲۵ درصد پایین‌تر از سال گذشته و حدود ۵۰ درصد کمتر از متوسط درازمدت بارش داشته‌ایم و بر اساس پیش‌بینی تا پایان فصل زمستان حدود ۱۵ درصد در بهترین حالت کمتر از گذشته بارش خواهیم داشت.

امسال ۲۵ درصد پایین‌تر از سال گذشته بارش داشته‌ایم/ تشکیل بازار آب آماده عملیاتی شدن است

وزیر نیرو گفت: امسال ۲۵ درصد پایین‌تر از سال گذشته و حدود ۵۰ درصد کمتر از متوسط درازمدت بارش داشته‌ایم و بر اساس پیش‌بینی تا پایان فصل زمستان حدود ۱۵ درصد در بهترین حالت کمتر از گذشته بارش خواهیم داشت.
امسال ۲۵ درصد پایین‌تر از سال گذشته بارش داشته‌ایم/ تشکیل بازار آب آماده عملیاتی شدن است

ممکن است بپسندید...