دانشجویان متقاضی برای میهمان‌ شدن تا 10 دی فرصت دارند

دانشجویان متقاضی برای میهمان‌ شدن تا 10 دی فرصت دارند
مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: مهلت ثبت نام متقاضیان نقل و انتقال و میهمانی این دانشگاه برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۷ – ۹۶ تا ۱۰ دی ماه ادامه دارد.

دانشجویان متقاضی برای میهمان‌ شدن تا 10 دی فرصت دارند

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: مهلت ثبت نام متقاضیان نقل و انتقال و میهمانی این دانشگاه برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۷ – ۹۶ تا ۱۰ دی ماه ادامه دارد.
دانشجویان متقاضی برای میهمان‌ شدن تا 10 دی فرصت دارند

ممکن است بپسندید...