استیضاح وزیر جهاد کشاورزی کلید خورد

استیضاح وزیر جهاد کشاورزی کلید خورد
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: به دلیل سوءمدیریت‌های موجود در بخش کشاورزی کشور، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس کلید خورد.

استیضاح وزیر جهاد کشاورزی کلید خورد

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: به دلیل سوءمدیریت‌های موجود در بخش کشاورزی کشور، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس کلید خورد.
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی کلید خورد

ممکن است بپسندید...