محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی شد

محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی محمد سلطانی‌فر را به عنوان معاون مطبوعاتی این وزارتخانه منصوب و حسین انتظامی را به عنوان دستیار ارشد خود معرفی کرد.

محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی محمد سلطانی‌فر را به عنوان معاون مطبوعاتی این وزارتخانه منصوب و حسین انتظامی را به عنوان دستیار ارشد خود معرفی کرد.
محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی شد

ممکن است بپسندید...