پست اینستاگرامی هادی حجازی فر برای عملیات «کربلای چهار»

پست اینستاگرامی هادی حجازی فر برای عملیات «کربلای چهار»
هادی حجازی‌فر بازیگر سینما نماهنگی را با موضوع خیانت منافقین در عملیات کربلای ۴ در اینستاگرام خود منتشر کرد.

پست اینستاگرامی هادی حجازی فر برای عملیات «کربلای چهار»

هادی حجازی‌فر بازیگر سینما نماهنگی را با موضوع خیانت منافقین در عملیات کربلای ۴ در اینستاگرام خود منتشر کرد.
پست اینستاگرامی هادی حجازی فر برای عملیات «کربلای چهار»

ممکن است بپسندید...