آسیب‌های اجتماعی بزرگترین خطر برای کشور است

آسیب‌های اجتماعی بزرگترین خطر برای کشور است
دادستان تهران آسیب‌های اجتماعی را فراتر از حوزه تخلفات اجتماعی و شامل بسیاری از مسائل مانند اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی دانست و گفت، قوانین، سیاست‌های نظام و رهنمود‌های مقام معظم رهبری ابزار ضروری برای مقابله با این آسیب‌ها است.

آسیب‌های اجتماعی بزرگترین خطر برای کشور است

دادستان تهران آسیب‌های اجتماعی را فراتر از حوزه تخلفات اجتماعی و شامل بسیاری از مسائل مانند اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی دانست و گفت، قوانین، سیاست‌های نظام و رهنمود‌های مقام معظم رهبری ابزار ضروری برای مقابله با این آسیب‌ها است.
آسیب‌های اجتماعی بزرگترین خطر برای کشور است

ممکن است بپسندید...