پیشروی ارتش سوریه در استان‌های ادلب و حماه؛ روستای «ام حارتین» آزاد شد

پیشروی ارتش سوریه در استان‌های ادلب و حماه؛ روستای «ام حارتین» آزاد شد
ارتش سوریه و نیرو‌های همپیمانش در ادامه عملیات‌های خود در استان ادلب به سمت فرودگاه نظامی ابوالضهور پیشروی کردند و موفق شدند روستای ام حارتین را از تروریست‌ها پس بگیرند.

پیشروی ارتش سوریه در استان‌های ادلب و حماه؛ روستای «ام حارتین» آزاد شد

ارتش سوریه و نیرو‌های همپیمانش در ادامه عملیات‌های خود در استان ادلب به سمت فرودگاه نظامی ابوالضهور پیشروی کردند و موفق شدند روستای ام حارتین را از تروریست‌ها پس بگیرند.
پیشروی ارتش سوریه در استان‌های ادلب و حماه؛ روستای «ام حارتین» آزاد شد

ممکن است بپسندید...