آمریکا باید از سوریه خارج شود

آمریکا باید از سوریه خارج شود
وزیر خارجه روسیه تأکید کرده است که آمریکایی‌ها باید پس از شکست تروریست‌ها در سوریه هر چه سریعتر این کشور را ترک کنند.

آمریکا باید از سوریه خارج شود

وزیر خارجه روسیه تأکید کرده است که آمریکایی‌ها باید پس از شکست تروریست‌ها در سوریه هر چه سریعتر این کشور را ترک کنند.
آمریکا باید از سوریه خارج شود

ممکن است بپسندید...