نشست محرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران

نشست محرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران
کانال ۱۰ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که در نشست محرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی «طرحی راهبردی» علیه ایران تدوین گردید که بر اساس آن قرار است کارگروه‌هایی برای اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران تشکیل شود.

نشست محرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران

کانال ۱۰ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که در نشست محرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی «طرحی راهبردی» علیه ایران تدوین گردید که بر اساس آن قرار است کارگروه‌هایی برای اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران تشکیل شود.
نشست محرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران

ممکن است بپسندید...