آیین خطبه خوانی و شمع گردانی خادمان حرم حضرت معصومه(س) در قم

آیین خطبه خوانی و شمع گردانی خادمان حرم حضرت معصومه(س) در قم
آیین خطبه خوانی و شمع گردانی خادمان حرم حضرت معصومه(س) در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار شد.در این آیین حضرات آیات مکارم شیرازی و ایت الله سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) و زائران و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند.

آیین خطبه خوانی و شمع گردانی خادمان حرم حضرت معصومه(س) در قم

آیین خطبه خوانی و شمع گردانی خادمان حرم حضرت معصومه(س) در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار شد.در این آیین حضرات آیات مکارم شیرازی و ایت الله سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) و زائران و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند.
آیین خطبه خوانی و شمع گردانی خادمان حرم حضرت معصومه(س) در قم

ممکن است بپسندید...