استقرار موشک‌های آمریکایی در ژاپن، ضربه‌ای به روابط مسکو-توکیو است

استقرار موشک‌های آمریکایی در ژاپن، ضربه‌ای به روابط مسکو-توکیو است
سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر این باور است تصمیم ژاپن برای استقرار سامانه های دفاع موشکی آمریکا، به ضرر روابط مسکو با توکیو خواهد بود.

استقرار موشک‌های آمریکایی در ژاپن، ضربه‌ای به روابط مسکو-توکیو است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر این باور است تصمیم ژاپن برای استقرار سامانه های دفاع موشکی آمریکا، به ضرر روابط مسکو با توکیو خواهد بود.
استقرار موشک‌های آمریکایی در ژاپن، ضربه‌ای به روابط مسکو-توکیو است

ممکن است بپسندید...