چرا ستون فقرات دختران منحرف می‌شود؟

چرا ستون فقرات دختران منحرف می‌شود؟
زهرا مصلی‌نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انحراف ستون فقرات در دختران را به دلیل نرمی، ضعف و ظرافت عضلات، پوزیشن‌ ناصحیح دختر بچه‌ها، کیف‌های سنگین، ساختار بدنی و غیره بیش از پسران دانست.

چرا ستون فقرات دختران منحرف می‌شود؟

زهرا مصلی‌نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انحراف ستون فقرات در دختران را به دلیل نرمی، ضعف و ظرافت عضلات، پوزیشن‌ ناصحیح دختر بچه‌ها، کیف‌های سنگین، ساختار بدنی و غیره بیش از پسران دانست.
چرا ستون فقرات دختران منحرف می‌شود؟

ممکن است بپسندید...