جشنواره عمار در واقع مانور قدرت و همدلی رسانه‌های انقلاب است

جشنواره عمار در واقع مانور قدرت و همدلی رسانه‌های انقلاب است
تهیه کننده برنامه «ثریا» که برای دومین سال متوالی برنده فانوس بهترین برنامه تلویزیونی در هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار شد، گفت: برنامه‌هایی همچون راز، به اضافه مستند، جهان آرا، رسانش، عصرانه و. از اتفاقات خوب رسانه ملی هستند

جشنواره عمار در واقع مانور قدرت و همدلی رسانه‌های انقلاب است

تهیه کننده برنامه «ثریا» که برای دومین سال متوالی برنده فانوس بهترین برنامه تلویزیونی در هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار شد، گفت: برنامه‌هایی همچون راز، به اضافه مستند، جهان آرا، رسانش، عصرانه و. از اتفاقات خوب رسانه ملی هستند
جشنواره عمار در واقع مانور قدرت و همدلی رسانه‌های انقلاب است

ممکن است بپسندید...