نشست خبری سخنگوی وزارت امورخارجه

نشست خبری سخنگوی وزارت امورخارجه
نشست خبری بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز دوشنبه هفتم اسفند ماه در محل این وزارت خانه برگزار شد

نشست خبری سخنگوی وزارت امورخارجه

نشست خبری بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز دوشنبه هفتم اسفند ماه در محل این وزارت خانه برگزار شد
نشست خبری سخنگوی وزارت امورخارجه

ممکن است بپسندید...