معاون گفتمان‌سازی و مطالبه‌‌گری بسیج دانشجویی کشور منصوب شد

معاون گفتمان‌سازی و مطالبه‌‌گری بسیج دانشجویی کشور منصوب شد

معاون گفتمان‌سازی و مطالبه‌‌گری بسیج دانشجویی کشور منصوب شد

محمدجواد نیک روش در حکمی، علی کیان را به سمت معاونت گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری سازمان بسیج دانشجویی منصوب کرد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی، محمدجواد نیک روش در حکمی معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری سازمان بسیج دانشجویی را منصوب کرد.

بر اساس این حکم علی کیان به عنوان معاون گفتمان سازی و مطالبه گری سازمان بسیج دانشجویی کشور منصوب شد.

کیان که دارای مدرک کارشناسی الهیات از دانشگاه علامه طباطبایی تهران است؛ سابقه‌ی مسئولیت سیاسی بسیج دانشگاه علامه طباطبایی، مسئولیت بسیج دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر شورای عمومی بسیج دانشجویی تهران را در کارنامه‌ی خود داراست.
در بخشی از این حکم اهم انتظارات رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور عبارت است از:

1. ایجاد هسته‌های مطالبه گر و گفتمان ساز دانشجویی
2. توانمند سازی، شبکه سازی و راهبری هسته‌های مطالبه گر و گفتمان ساز دانشجویی
3. پیگیری و مطالبه حل مسائل انقلاب اسلامی از مسئولین کشور در سطح ملی، فراملی و منطقه‌ای
4. ایجاد و هدایت حرکت گفتمانی ملی حول مسائل کلان انقلاب اسلامی
5. ایجاد و هدایت حرکت گفتمانی استانی حول مسائل بومی هر استان
6. تقویت مهارت‌های گفتمان سازی و مطالبه گری در عموم بدنه دانشجویان بسیجی
7. تجمیع ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور در راستای گفتمان سازی مطالبات مقام معظم رهبری
8. تعامل مناسب و هم افزا با نواحی بسیج دانشجویی و استفاده از ظرفیت‌های استانی در راستای تحقق ماموریت‌های محوله
ا

ممکن است بپسندید...