برچسب زده شده: ،ریاست

خود شما صلاحیتتان را در انتخابات مجلس ،ریاست جمهوری و خبرگان چگونه و از کجا به دست آورده‌اید؟

خود شما صلاحیتتان را در انتخابات مجلس ،ریاست جمهوری و خبرگان چگونه و از کجا به دست آورده‌اید؟

بعد از ۳۷ سال حضور در بدنه‌های رده اول نظام اسلامی از شما سوال می‌کنیم : خود شما صلاحیتتان را در انتخابات مجلس ،ریاست جمهوری و خبرگان چگونه و از کجا به دست آورده‌اید؟...