برچسب زده شده: «انقباضی»

بودجه بیشتر دستگاه‌های دولتی سال آینده «انقباضی» است/ پیش‌بینی کسری بودجه آموزش‌وپرورش

بودجه بیشتر دستگاه‌های دولتی سال آینده «انقباضی» است/ پیش‌بینی کسری بودجه آموزش‌وپرورش

بودجه بیشتر دستگاه‌های دولتی سال آینده «انقباضی» است/ پیش‌بینی کسری بودجه آموزش‌وپرورشبطحائی گفت: به دلایل شرایط خزانه نه تنها اعتبارات حوزه آموزش و پرورش که اعتبارات تمامی دستگاه‌ها، به ویژه در بحث عمرانی و...