برچسب زده شده: «ترزا شکست

طرح کلی «ترزا می» برای برگزیت در پارلمان انگلیس شکست خورد

طرح کلی «ترزا می» برای برگزیت در پارلمان انگلیس شکست خورد

طرح کلی «ترزا می» برای برگزیت در پارلمان انگلیس شکست خوردپافشاری اکثریت اعضای پارلمان انگلیس برای اِعمال تغییرات در طرح کلی «برگزیت»، دولت این کشور را با چالشی جدی روبرو ساخت. طرح کلی «ترزا...