برچسب زده شده: «پول است»

تغییر واحد پول ملی به‌ مرور زمان/ هنوز زمان حذف صفر نرسیده است

تغییر واحد پول ملی به‌ مرور زمان/ هنوز زمان حذف صفر نرسیده است

تغییر واحد پول ملی به‌ مرور زمان/ هنوز زمان حذف صفر نرسیده است تغییر واحد پول ملی به‌ مرور زمان/ هنوز زمان حذف صفر نرسیده است تغییر واحد پول ملی به‌ مرور زمان/ هنوز...

«پول بابک زنجانی دست ضراب است»

«پول بابک زنجانی دست ضراب است»

«پول بابک زنجانی دست ضراب است»عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی گفت: «رضا ضراب همکار و همدست و شریک بابک زنجانی است. از این رو وجود وی برای حل شدن...