دکتر روحانی اسلام آباد را به مقصد تهران ترک کرد

دکتر روحانی اسلام آباد را به مقصد تهران ترک کرد

رییس جمهوری اسلامی ایران عصر شنبه در پایان سفر دو روزه به پاکستان با بدرقه رسمی رییس جمهوری این کشور، عازم تهران شد.

دکتر روحانی اسلام آباد را به مقصد تهران ترک کرد

(image)

رییس جمهوری اسلامی ایران عصر شنبه در پایان سفر دو روزه به پاکستان با بدرقه رسمی رییس جمهوری این کشور، عازم تهران شد.
دکتر روحانی اسلام آباد را به مقصد تهران ترک کرد

روزنامه ایران

شهرداری

ممکن است بپسندید...