“زابل” آلوده‌ترین نقطه ایران / هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است

“زابل” آلوده‌ترین نقطه ایران / هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
خبرگزاری میزان- شاخص کیفیت هوا در شهر زابل با قرار گرفتن به روی عدد ۵۰۰ حاکی از شرایط بسیار خطرناک در این منطقه است.

“زابل” آلوده‌ترین نقطه ایران / هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است

خبرگزاری میزان- شاخص کیفیت هوا در شهر زابل با قرار گرفتن به روی عدد ۵۰۰ حاکی از شرایط بسیار خطرناک در این منطقه است.
“زابل” آلوده‌ترین نقطه ایران / هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است

ممکن است بپسندید...