برچسب زده شده: «پول زنجانی

«پول بدهی بابک زنجانی پیش ما نیست»

«پول بدهی بابک زنجانی پیش ما نیست»

«پول بدهی بابک زنجانی پیش ما نیست»سفیر هند در ایران در پاسخ به اینکه در بخش‌هایی از پرونده بابک زنجانی آمده که ممکن است بخشی از دارایی‌های ایران در هند باشد، گفت: هیچ اطلاعی...

«پول بابک زنجانی دست ضراب است»

«پول بابک زنجانی دست ضراب است»

«پول بابک زنجانی دست ضراب است»عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی گفت: «رضا ضراب همکار و همدست و شریک بابک زنجانی است. از این رو وجود وی برای حل شدن...